Doelstelling FORCE

Oprichting

Op 31 oktober 2013 heeft de Vakgroep Orthopedie de Stichting FORCE, kenniscentrum Orthopedie Breda, officieel opgericht in samenwerking met het Amphia. Alleen door medisch wetenschappelijk onderzoek kan het ontstaan van orthopedische aandoeningen beter begrepen worden en kunnen er betere onderzoeks- en behandelingsmethoden gevonden worden. Juist een instelling als de Stichting Force maakt ontwikkelingen mogelijk, die anders blijven liggen. Op 19 februari 2014 is het kenniscentrum officieel geopend en sinds 1 februari 2014 is de dagelijkse leiding van het kenniscentrum in handen van de coördinator van de Stichting FORCE, Koen Koenraadt, bewegingswetenschapper. 

Doel van de stichting

De Stichting richt zich op het stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van diagnose, preventie en behandeling van ziekten en gebreken van het menselijke steun- en bewegingsapparaat. Daarnaast richt de stichting zich op innovatie van de orthopedische zorg op lokaal (in en rond het Amphia Breda/Oosterhout), nationaal en internationaal gebied. 

Het uiteindelijke doel is het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Door meer onderzoek te doen, kunnen orthopedische patiënten de meest innovatieve zorg en behandeling krijgen.

Wie zetten zich in?

Onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd door getalenteerde specialisten of artsen die bezig zijn met hun opleiding tot orthopedisch chirurg. Dankzij FORCE krijgen zij de mogelijkheid om hun wetenschappelijke activiteiten voort te zetten en deze te combineren met hun medische werkzaamheden. Zij worden hierbij ondersteund door de coördinator van het kenniscentrum en de Verpleegkundig Specialisten Orthopedie. Het kenniscentrum werkt bij de verschillende studies intensief samen met diverse partijen binnen en buiten het Amphia, zoals de Amphia Academie, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Revalidatie centrum Revant, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Hogeschool AVANS in Breda.

Kwaliteitsbewaking

Naast het wetenschappelijk onderzoek zet de stichting zich in voor kwaliteitsbewaking binnen de orthopedie. Daartoe worden onder andere patiënten voor en na de behandeling vaak bevraagd middels vragenlijsten. Dit proberen we zo veel mogelijk via de digitale weg te doen. De gegevens hiervan worden gebruikt om de kwaliteit van het eigen handelen (vanuit patiënten perspectief) te verbeteren.