Programma

09:00-9:15 uur Welkom en opening 
09:15-10:30 uur Herstel en terugkeer naar werk en sport
 • Dr. Margot Joosen (Tilburg University) & Dr. Ruth Geuze (ETZ): Herstel en terugkeer naar werk na lichamelijk letsel; de meerwaarde van kwalitatief onderzoek
 • Yvonne van Zaanen (Amsterdam UMC): Terugkeer naar werk na een knieprothese: werkt de WORQ?
 • Dr. Sander Hoorntje (Amphia): Terugkeer naar werk en sport na kniesparende behandelingen
10:30-11:00 uur Koffiepauze
11:00-12:00 uur

Technologie en nieuwe ontwikkelingen in de orthopedie

 • Max Poppelaars i.s.m. Gipskamer Amphia: VR bril ter reductie van angst bij kinderen op de gipskamer
 • Stephan van Langeveld (arts-onderzoeker Amphia): Extended reality in de orthopedische zorg
 • Dr. Thomas Timmers (Interactive Studios): De toekomst van de (digitale) orthopedische zorg: Toegankelijk | Persoonlijk | Duurzaam
12:00-13:00 uur  Lunchpauze
13:00-13:45 uur

Prof. Dr. Paul Iske (hoogleraar Open Innovation & Business Venturing en oprichter van het Instituut voor briljante mislukkingen) : Briljante Mislukkingen: Samen werken, samen mislukken en samen leren

In zijn presentatie bespreekt Paul Iske het gegeven dat in de complexe werkelijkheid risico’s genomen moeten worden en dat niet alles altijd zal lukken. We moeten vallen en opstaan, experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Ook binnen de zorg, waar mensen natuurlijk vaak helemaal niet zitten te wachten op dingen die mislukken. Maar er moet vooral worden geleerd en het belangrijk om geleerde lessen zelf in praktijk brengen en delen met anderen. Een veilige omgeving is nodig, zodat mensen dingen durven te doen die zouden kunnen mislukken en waar ruimte is om te leren op basis van ervaringen. Voor dat laatste is ‘faalintelligentie’ nodig, die ons in staat stelt voor, tijdens en na onze handelingen te reflecteren op zaken die anders kunnen lopen dan gehoopt of gedacht. Hiervoor heeft het Instituut 16 faalpatronen ontwikkeld, die in de lezing worden toegelicht. 

13:45-14:15 uur Prof. Dr. Denise Eygendaal (Erasmus MC): From study to scalpel: knowledge translation in orthopaedic surgery
14:15-14:45 uur Koffiepauze
14:45-15:15 uur Prof. Dr. Rudolf Poolman (OLVG en LUMC): Zorgevaluatie is experimenteren voor rechtvaardige zorg
15:15-16:15 uur

Dokter of data, wie wint?

 • Jacobien Oosterhoff (TU Delft) arts-onderzoeker en universitair docent: Kunstmatige intelligentie in Orthopedie - Tussen Hype en Hoop
 • Dr. Walter van de Weegen (St. Anna ziekenhuis) onderzoeker in de orthopedie: “Orthopaedie,…. of orthopaidie? Ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie voor de polikliniek”
 • Dr. Julian Karres (AIOS orthopedie in Amphia): Voorspellen van mortaliteit bij patiënten met een heupfractuur
16:15-16:45 uur

Orthopedie werkt samen!

 • Pleun Janssens (Amphia): TcPRF: innovatieve manier om langdurige pijn te behandelen
 • Tessa Backhuijs en Maaike van den Borne (Amphia): Sport-orthopedie poli, lessen uit deze samenwerking
16:45 uur  Borrel

 Download praktische informatie (PDF)