Onderzoekslijn heup

Al meer dan 5 jaar lang wordt in het Amphia veelal dezelfde primaire heupprothese gebruikt. Aangezien we deze operatie meer dan 600 keer per jaar uitvoeren (top 3 qua aantallen in Nederland) beschikken we over een enorm grote populatie waarbij we onderzoek kunnen doen om meer te weten te komen over de prothese die we gebruiken. Zo kijken we hoe goed de prothese het doet ten opzichte van andere types, onderzoeken we de meest optimale operatietechniek, bestuderen we de mechanismen die ten grondslag liggen aan het falen van de prothese en kijken we hoe goed het met patiënten gaat na het krijgen van een heupprothese. Enkele van bovenstaande items onderzoeken we in samenwerking met andere centra in België, Zweden en Engeland in de “ATX-registry”.

ATX-registry

  • In deze studie worden verdeeld over 8 centra ongeveer 500 patiënten met een heupprothese gevolgd gedurende 10 jaar. Daarbij worden patiënten bevraagd middels standaard vragenlijsten en worden foto’s beoordeeld. Dit project wordt gesponsord door Stryker European Operations BV.
  • De resultaten worden vergeleken met een vergelijkbaar type prothese van andere firma’s. 
  • De inclusie van nieuwe patiënten is reeds afgerond; het onderzoek zelf loopt nog tot 2025. Meer informatie (in het Engels) is te vinden op www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02520544

LEAK-trial 

  • LEAK staat voor LEAKage after primary knee and hip arthroplasty. Deze studie betreft een vergelijking van de (kosten)effectiviteit van chirurgische versus niet-chirurgische behandeling bij verlengde wondlekkage na een totale knie- of heuparthroplastiek (TKA/THA).
  • Een landelijke gerandomiseerde gecontroleerde trial. Twee behandelprotocollen worden vergeleken: vroegtijdige interventie (DAIR op dag 10) en niet-chirurgische behandeling van patiënten met aanhoudende wondlekkage na primaire TKA/THA.
  • In totaal moeten er 388 patiënten geïncludeerd worden
  • Meer informatie is te vinden op: https://www.orthopeden.org/wetenschap/onderzoeksprojecten/leak 

HIPSAP studie

  • Een monocenter Amphia geïnitieerd onderzoek 
  • In deze studie wordt het effect van de direct superieure benadering versus de posterolaterale benadering op de ganganalyse na een totale heup prothese onderzocht
  • In totaal worden er 20 patiënten geïncludeerd in deze studie; onderzoek loopt en zal naar verwachting in 2019 afgerond worden.

Benieuwd wat voor onderzoek we de laatste jaren op het gebied van de heup gepubliceerd hebben…kijk dan op de startpagina van FORCE onder het kopje “publicaties”.