Onderzoekslijnen elleboog

Naast de enorme aantallen knie- en heupprotheses worden bij het Amphia ook relatief veel elleboog protheses geplaatst. Het succes van deze protheses wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zorgt voor een stroom aan wetenschappelijk onderzoek en daaruit volgende wetenschappelijke publicaties. Naast de prothesiologie ligt de focus bij het wetenschappelijk onderzoek aan de elleboog op het gebied van sportgerelateerde letsels (o.a. osteochondritis dissecans (OCD)) en wat in de volksmond gekend wordt als de tenniselleboog. Verder richt het onderzoek in het Amphia zich op het ontwikkelen van meetinstrumenten en meetmethoden voor aandoeningen aan de elleboog/schouder/hand/pols. Hieronder worden enkele projecten toegelicht:

  • OCD van de elleboog komt voor bij jonge bovenhandse sporters. Het stellen van de juiste diagnose duurt vaak lang. In het Amphia wordt onderzoek gedaan naar de optimale manier voor het stellen van de diagnose door te onderzoeken welke manier van beeldvorming (Röntgen, MRI of CT) de beste resultaten geeft. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op het ontstaan van deze aandoening.
  • Sinds 1 november 2015 loopt er een onderzoek naar de behandeling van de tennis elleboog door middel van injecties. Hierbij worden verschillende injectievloeistoffen met elkaar vergeleken en op zeer nauwkeurige wijze in de aangedane pees geïnjecteerd. Uit eerder onderzoek op kadavers werd duidelijk dat bij handmatig injecteren de locatie waar het middel terecht kwam enorm varieerde. Daarom gebruiken we in deze studie een speciaal ontwikkeld apparaat en echo om de juiste locatie te bereiken. De inclusie voor deze studie loopt nog, uiteindelijk zullen hier 165 patiënten aan deelnemen.
  • Meer en meer wordt er in de zorg gebruik gemaakt van vragenlijsten om de patiënt zelf het succes van een operatie aan te laten geven. Vragenlijsten focussen zich dan op pijn, tevredenheid of functioneren of een combinatie van deze categorieën. Een andere categorie die steeds belangrijker wordt is “werk”. Daarom wordt binnen het Amphia ook voor de bovenste extremiteit (schouder, elleboog, hand, pols) gewerkt aan een vragenlijst met de focus op werk. Naast het zelf in laten vullen van vragenlijsten blijft de orthopeed natuurlijk benieuwd naar de beweeglijkheid van het gewricht en hoe het met de patiënt gaat. We zijn echter wel benieuwd of de patient daar telkens voor naar het ziekenhuis moet komen of dat we via de digitale weg alternatieven kunnen bedenken. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheid tot het meten van de beweeglijkheid met behulp van applicaties op de telefoon.

Benieuwd wat voor onderzoek we de laatste jaren op het gebied van de elleboog gepubliceerd hebben…kijk dan op de startpagina van FORCE onder het kopje “publicaties”.