Onderzoekslijnen knie

Sinds 2005 wordt veelal dezelfde primaire totale knieprothese gebruikt. Gemiddeld worden er meer dan 400 per jaar geplaatst. Net als bij de heupprothese levert dit een schat aan ervaring op, maar ook enorme aantallen patiënten die met deze prothese behandeld zijn en dus zeer geschikt om wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. Natuurlijk onderzoeken we hoe goed deze patiënten het na de operatie doen en bij hoeveel patiënten er  een revisie van de prothese plaats moet vinden. Ook kijken we naar nieuwe ontwikkelingen in de operatietechniek en het te gebruiken instrumentarium. Dit doen we onder andere in samenwerking met verschillende Europese ziekenhuizen in de “Vanguard Signature trial”. Verder wordt er onderzoek gedaan naar effect van een knieprothese op participatie in werk (samen met het Coronel Institute van het AMC) en het effect op het welzijn bij de steeds jonger wordende patiënt. Door de goede resultaten van knieprothese daalt namelijk de leeftijd vanaf wanneer de prothese bij een patiënt geplaatst wordt. Verder besteden we aandacht aan de kleine groep die na het plaatsen van een knieprothese niet (helemaal) tevreden is. Laatstgenoemde items onderzoeken we in de “ACTION trial”.

Naast het plaatsen van de totale knieprothese worden in het Amphia ook ongeveer 100 hemi-knieprotheses per jaar geplaatst bij patiënten die slechts in één helft van de knie artrose hebben. Ook met deze prothese hebben we jarenlange ervaring en doen we onderzoek naar de overleving van de prothese, de tevredenheid onder patiënten en de operatietechniek die we gebruiken. Dit laatste aspect onderzoeken we samen met het Orbis Medisch Centrum in de “Oxford Signature Studie”.

Vanguard Signature trial

  • In deze studie wordt de plaatsing van de knieprothese met conventionele instrumentarium vergeleken met vooraf geproduceerde patiënt specifieke mallen. Deze studie wordt gesponsord door Biomet Inc.
  • De rekrutering van patiënten is inmiddels afgerond. 45 patiënten nemen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt in 2022 afgerond. Meer informatie (in het Engels) is te vinden op: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01092312

ACTION trial

  • Deze studie is na de zomer van 2015 gestart. In de studie wordt bij de helft van de patiënten het stellen en bereiken van haalbare doelen samen met de fysiotherapeut op de voorgrond gezet. De andere helft krijgt de zorg zoals het normaal gaat. Dit project wordt gesponsord door Fonds NutsOhra.
  • De inclusie van nieuwe patiënten loopt nog. Uiteindelijk zullen ongeveer 100 patiënten aan deze studie deelnemen. Deze studie zal lopen tot ongeveer eind 2017.

Oxford Signature studie

  • In deze studie vergelijken we samen met het Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen verschillende manieren van plaatsing van de Oxford hemi-prothese. Dit doen we of door middel van het Signature principe (waarbij van tevoren patiënt-specifieke mallen gemaakt worden) of via de conventionele Microplasty methode.
  • De inclusie van deze studie loopt nog. In totaal zullen 110 patiënten geïncludeerd worden. De inclusie van nieuwe patiënten zal in 2016 afgerond worden en het onderzoek (met een looptijd van 10 jaar) eindigt in 2026.

Benieuwd wat voor onderzoek we de laatste jaren op het gebied van de knie gepubliceerd hebben…kijk dan op de startpagina van FORCE onder het kopje “publicaties”.